Chcesz studiować pielęgniarstwo w Zamościu? Zapraszamy na Uczelnię Państwową w Zamościu

Magdalena Witkowska 2020-09-21 0 komentarzy
Chcesz studiować pielęgniarstwo w Zamościu? Zapraszamy na Uczelnię Państwową w Zamościu

Kształcenie kadry medycznej wymaga od wykładowców pełnego profesjonalizmu, czyli posiadania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też doświadczenia w zawodzie. Aby przekazać wszystko, co niezbędne, nie obejdzie się jednak bez odpowiednio przygotowanego zaplecza w postaci dobrze wyposażonych laboratoriów, sal do ćwiczenia procedur. Pielęgniarstwo, jako kierunek studiów, jest szczególnie wymagające, ponieważ kandydaci oprócz zagadnień ściśle związanych z zawodem muszą zgłębiać też tematy z różnych specjalizacji medycznych.

Uczelnie lubelskie oferują możliwość podjęcia nauki zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach podyplomowych. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dodatkowo przygotowuje także kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające dla pielęgniarek i położnych. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, jak również na stanowisku pielęgniarki środowiskowej, w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Mogą też kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

W Zamościu pielęgniarstwo można studiować w trybie stacjonarnym, nauka trwa trzy lata i kończy się złożeniem pracy dyplomowej, a następnie egzaminem sprawdzającym całą zdobytą wiedzę. Studenci na każdym z semestrów mają do dyspozycji pracownię umiejętności pielęgniarskich wyposażoną we wszelkie potrzebne pomoce naukowe. Nauka dzieli się na cztery zasadnicze moduły i dzięki tej wielopłaszczyznowości przygotowuje bardzo dobrze do pracy w zawodzie. Kierunek obejmuje między innymi naukę z zakresu anatomii, farmakologii, radiologii, ale zapewnia też dostęp do wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki czy prawa. Osobno omawiane są zagadnienia z podstaw pielęgniarstwa i opieki nad chorym, a osobno treści specjalistyczne.

Skomentuj wpis