Badania lekarskie na prawo jazdy - co musisz wiedzieć?

Krystyna Włodarczyk 2019-05-06 0 komentarzy
Badania lekarskie na prawo jazdy - co musisz wiedzieć?

Wszyscy zatrudnieni, pozostający w stosunku pracy (umowa o pracę, nominacja) mogą ubiegać się o zwrot kosztów badań psychotechnicznych oraz dojazdu do placówki, gdzie będą się odbywać badania - gdyż ponosi je z zasady pracodawca. Badania tego typu powinny przebiegać w godzinach pracy, a pracownik zachowuje prawo do uzyskania pełnego wynagrodzenia za czas nieobecności.

Natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie) oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą także powinny poddać się badaniom lekarskim, potwierdzającym zdolność do wykonywania danych obowiązków, choć nie jest to tak restrykcyjnie wymagane. W tym przypadku, to pracodawca zazwyczaj decyduje, czy skieruje swoich pracowników na kontrolne badania lekarskie.

Doskonałą placówką, działającą we Wrocławiu, która oferuje niedrogie, lecz w pełni wiarygodne badania psychotechniczne jest Pracownia Badań Psychotechnicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące przebiegu badań można znaleźć na intuicyjnie oraz estetycznie zaprojektowanej stronie internetowej tej jednostki. Badania lekarskie na prawo jazdy we Wrocławiu, jakie oferuje ten ośrodek, to bardzo konkurencyjna propozycja wśród wielu tego typu ofert.

Podczas przebiegu testów badane są między innymi takie zdolności potencjalnego kierowcy, jak:

  • Koncentracja;
  • Podzielność uwagi;
  • Spostrzegawczość;
  • Zdolność logicznego myślenia;
  • Czas reakcji;
  • Zdolność oceny prędkości;
  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa;
  • Widzenie stereoskopowe;
  • Widzenie zmierzchowe;
  • Adaptacja po olśnieniu.

Współpraca z zespołem specjalistów, zatrudnionych w tym ośrodku jest gwarancją pełnego profesjonalizmu podczas przeprowadzania badań oraz rozsądnych kosztów.

Skomentuj wpis